Overskrift

Siden 1989 har jeg beskæftiget mig med pædagogik (socialpædagogisk uddannelse), filosofi og pædagogisk filosofi.

I forbindelse med mit filosofistudie har jeg undersøgt betingelser for at beskrive og evaluere pædagogik, og derved har jeg udviklet metoder til at gøre pædagogiske funktioner og tiltag evaluerbare og pædagogiske visioner entydige og evaluerbare.

Min interesse for demokrati og funderingen for dette har udgangspunkt i det enkelte menneske. Jeg mener, at ingen politisk magt eller styreform må minimere eller knægte mulighederne for, at mennesker oplever sig som frie, autonome mennesker. Jeg ser en tydelig interdependens mellem politisk styreform, dannelsestænkning og pædagogik.

Jeg har igennem mit pædagogiske virke, som konsulent og filosof udviklet en filosofisk samtaleform, hvor det både er muligt som gruppe, leder af en gruppe eller som enkeltperson at reflektere over visioner, værdier og etiske forhold. Gennem samtaler vil emner af mere eksistentiel, etisk og værdirelateret orientering blive inddraget, således at man ikke kun forholder sig til livet med et hvorfor men også med et hvordan for at styrke, berige og udvikle eget livsforløb.